آن که پر نقش زد این دایره مینایی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

سعید جعفری هستم متولد شهریور 1367

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت MBA

از سال 1385 به صورت تجاری و حرفه ای طراحی گرافیک رایانه ای را آغاز کردم

با همکاری با شرکت آرافیک فعالیت خودم را آغاز کردم و در سالهای گذشته با شرکت های متنوعی همکاری داشتم

از جمله این شرکت ها می توانم از هنر فردا، چاپ و نشر صبا، تدبیر و توسعه صبا، همایش آفرینان فدک، آریانا بازرگانی سیستم صبا و … نام ببرم